UŽITEČNÉ ODKAZY

Užitečné odkazy

Zde naleznete odkazy na webové stránky institucí zabývající se problematikou, která je předmětem činnosti SPC.

www.helpnet.cz
informační servis pro zdravotně postižené

www.alfabet.cz
informační servis pro rodiče dětí se zdravotním postižením

www.nrzp.cz
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

www.czphk.cz
Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, J. Černého 8/28, HK 503 41
Ředitel: Mgr. Morávek tel.: 495 538 867, 604 839 979
tel.: 495 538 867, 605 131 652 – p. Venclová

www.ochrance.cz
stránky veřejného ochránce práv

www.mpsv.cz
stránky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

www.praha.apla.cz
Národní ústav pro autismus, zú. (dříve APLA Praha)

www.arpzpd.cz
Bc. Martina Smolíková, ředitelka
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.
Karlínské nám. 59/12, Praha 8, 186 03
IČO 43002455
tel.224 817 393, 602 399 991
m.smolikova@arpzpd.cz

www.kresadlohk.cz                                                        Křesadlo – centrum pomoci lidem s PAS v Hradci Králové

Informace pro rodiče dětí s duševními poruchami a poruchami chování – Informace o pravidlech řízení a posuzování zdravotního stavu osob se zdravotním postižením (dále jen „OZP“) pro účely sociálního zabezpečení:   informativní leták